Vietnamese Consumer Confidence Index (Latest Update)

Vietnamese Consumer Confidence Index (Latest Update)

Vietnamese Consumer Confidence Index (latest update) Consumer Confidence Index predicts spending or saving patterns through consumers’ expectations of the current state of the economy as the indicator. INTAGE’s Vietnam Confidence Index is conducted on a monthly basis...

Chuyên Gia Quản Lý Khách Hàng

Mô tả công việc – Thu thập các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng từ các nhân viên. Lập ra quy trình xử lý cho các khiếu nại thường xuyên gặp của khách hàng.- Tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng (mức độ thỏa mãn hoặc chưa hài lòng, các vấn đề hay gặp...
[Article] “Will Vietnamese people accept the traditional Japanese flavors – Ume (Plum) & Amazake (sweet sake)?” from ACCESS (Jun. 2022)

[Article] “Will Vietnamese people accept the traditional Japanese flavors – Ume (Plum) & Amazake (sweet sake)?” from ACCESS (Jun. 2022)

[Article] “Will Vietnamese people accept the traditional Japanese flavors – Ume (Plum) & Amazake (sweet sake)?” from ACCESS (Jun. 2022) “日本伝統、「梅」と「甘酒」の一般評価 甘すぎず辛すぎず、素材の甘さが人気” - 出典:月刊誌「ACCESS」(2022年6月号) Others posts: [Article] “Will Vietnamese people...