Author: admin

Chuyên Gia Quản Lý Khách Hàng

Mô tả công việc – Thu thập các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng từ các nhân viên. Lập ra quy trình xử lý cho các khiếu nại thường xuyên gặp của khách hàng. – Tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng (mức độ thỏa mãn hoặc chưa hài lòng, các

Read More »
News
admin

VIETNAMESE CONSUMER CONFIDENCE INDEX (LATEST UPDATE)

Consumer Confidence Index predicts spending or saving patterns through consumers’ expectations of the current state of the economy as the indicator. INTAGE’s Vietnam Confidence Index is conducted on a monthly basis to measure Vietnamese people’s perceptions of the current personal economic situation as well as their anticipation of the future outcomes of Vietnam’s macroeconomy. Essentially,

Read More »
Scroll to Top
Scroll to Top