Chính Sách Dịch Vụ & Bảo Hành

  • Trong trường hợp  INTAGE VIỆT NAM đã được thông báo thực hiện dự án qua email. Nếu khách hàng có yêu cầu thay đổi và tạm hoãn thì thông báo cho chúng tôi trong vòng 3 ngày.
  • Sau khi hoàn tất báo cáo cuối cùng, INTAGE VIỆT NAM đảm bảo độ chính xác như đã cam kết trong vòng 6 tháng khi sử dụng số liệu trong quảng cáo .
  • Trong 3 tháng đầu tiên sau khi hoàn tất báo cáo cuối cùng nếu khách hàng cần bổ sung thêm thông tin cơ bản khác, INTAGE VIỆT NAM sẽ thực hiện không tính phụ phí phát sinh tại các TP có nhân sự địa phương.
 
Rate this page
Scroll to Top
Contact