Content Marketing

POSITION DESCRIPTION FOR CONTENT MARKETING THE JOB BRIEF The Content Marketing position is primarily responsible for creating and managing creative the content on social media platforms to drive brand or product awareness, interaction, and engagement with clients. This role requires excellent writing skills along with a deep understanding of online marketing principles and social media

Read More »

Chuyên Gia Quản Lý Khách Hàng

Mô tả công việc – Thu thập các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng từ các nhân viên. Lập ra quy trình xử lý cho các khiếu nại thường xuyên gặp của khách hàng. – Tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng (mức độ thỏa mãn hoặc chưa hài lòng, các

Read More »
Rate this page
Scroll to Top
Contact