Video clip: Intage VietNam (Former FTA) – VIETINSIGHT XU HUONG TIEU DUNG 2012

Vietinsght 03 là video clip tổng hợp dựa trên bản tổng kết 12 xu hướng tiêu dùng chính ảnh hưởng đến xu hướng tiếp thị tại Việt Nam trong năm 2012.
Thông qua các hình ảnh và con số chi tiết Vietinsight 03 có thể giúp các doanh nghiệp định hướng được nhu cầu thị trường và thiết kế các sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng hiện nay và trong tương lai.
12 xu hướng tiêu dùng này được xây dựng đặc biệt từ cái nhìn trực tiếp của người tiêu dùng (NTD)…

Rate this post
Scroll to Top
Contact