Category: Recruitment

Chuyên Gia Quản Lý Khách Hàng

Mô tả công việc – Thu thập các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng từ các nhân viên. Lập ra quy trình xử lý cho các khiếu nại thường xuyên gặp của khách hàng. – Tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng (mức độ thỏa mãn hoặc chưa hài lòng, các

Read More »
Scroll to Top
Scroll to Top