Khách hàng đánh giá về Vietinsight

Cùng nằm trong chuỗi hoạt động mục tiêu “đồng hành cùng khách hàng và các Marketer”, Vietinsight là một sản phẩm Video clip khắc họa rõ nét hành vì tiêu dùng của người Việt Nam thông qua những biểu hiện hình ảnh.
Được đầu tư kỹ lưỡng từ đội ngũ viết kịch bản, tìm kiếm insight tiêu dùng đến việc trực tiếp đi quay để khách hàng có thể có một cái nhìn trực quan sinh động về hành vi tiêu dùng của từng đối tượng trong từng mặt hàng và trong từng khoảng thời gian cụ thể, Vietinsight thực sự sẽ là một sản phẩm vô cùng cần thiết trong việc khơi nguồn cảm hứng kinh doanh cho bất kỳ ai.
Phiên bản đầu tiên của Vietinsight ra mắt khách hàng vào 4/2011 đã nhận được rất nhiều lời động viên cũng như sự thích thú chờ đợi phiên bản tiếp theo.

Khách hàng đánh giá về Vietinsight:

Khách hàng BRANDBOX:
“Thanks for sending the useful information about Vietnam.
Keep in touch and looking forward to receiving more information from Intage VietNam (Former FTA).
Have a nice day and great week ahead.”

Khách hàng INTAGE:
“My colleague Mari shared the video clip from you and I found it very interesting and informative.

Would you please add me into the mail list for the next clip?

By the way, did you take the movie shots all by Intage VietNam (Former FTA)? or did you collected them from some library?
I’m really impressed with all the vivid and lively visuals. “

Khách hàng RMIT University Vietnam
“Thank you for sharing this. I enjoyed viewing it, and I am sure it will be very useful on many occasions”

Khách hàng Unilever:
“Thank you for sending the clip. I find it useful for a quick and big picture of how Vietnam is today.”
Khách hàng RIVERORCHID:
“Thank you very much for sharing me useful things.”
……..

Rate this post
Scroll to Top
Contact